Konferencja historyczna „Materialne świadectwa życia i rozwoju miasta oraz mieszkańców Lwówka Śląskiego”

24 listopada 2017 r. odbyła się konferencja historyczna, przygotowana przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną z okazji obchodów jubileuszu 800-lecia Nadania Praw Miejskich Lwówkowi Śląskiemu w ramach projektu „Wspólna pamięć – transgraniczna historia dwóch narodów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.

W piątkowe przedpołudnie w lwóweckim ratuszu zarejestrowało się ponad stu uczestników konferencji z Polski i Niemiec. Wśród gości byli m.in. przedstawiciele lokalnych władz, instytucji i szkół, przedstawiciele Archiwum Państwowego we Wrocławiu, miasta partnerskiego Heidenau oraz Heimatbund Kreis Löwenberg. Cieszyło zwłaszcza liczne grono zainteresowanych mieszkańców Lwówka i okolic, dzięki których obecności w Sali Mieszczańskiej zabrakło miejsc siedzących.

Konferencję otworzyły panie: Burmistrz Mariola Szczęsna i dyrektor lwóweckiej biblioteki Elżbieta Zienowicz. Przed rozpoczęciem części merytorycznej wystąpił zespół AGATKI ze Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych, pod kierunkiem pani Teresy Kulczyckiej.

Organizatorzy zaprosili dziewięciu prelegentów, w tym dwóch z Niemiec, których wystąpień można było wysłuchać w wersji polsko- lub niemieckojęzycznej dzięki specjalistycznym tłumaczeniom symultanicznym. Tematyka referatów była bardzo zróżnicowana. Mimo, że nie było oczywiście możliwe pełne omówienie historii osiemsetletniego miasta podczas kilkugodzinnej konferencji, to dobór i zróżnicowanie zagadnień umożliwiło przynajmniej w pewnym stopniu zarysowanie i  usystematyzowanie dziejów Lwówka. Referenci przypomnieli fakty już dobrze znane, przedstawiając je z nieco innej, nowej perspektywy, ale też odkryli przed słuchaczami całkiem nowe zdarzenia i niepublikowane wcześniej informacje.

Do części stricte historycznej wprowadził słuchaczy połączony z prezentacją multimedialną wykład lokalnego geografa, Tomasza Przybyło „Walory przyrodniczo – geograficzne Lwówka Śląskiego i okolic”.

Niezwykle interesujący „kod genetyczny” miasta, jego genezę, początki i rozwój przedstawił specjalista w tej dziedzinie, historyk sztuki, dr hab. Rafał Eysymontt (profesor w Uniwersytecie Wrocławskim, Instytut Historii Sztuki) w prelekcji „Lwówek Śląski – miasto średniowieczne”.

Archeolog Grzegorz Jaworski zaprezentował wyniki prowadzonych przez siebie badań w referacie „Nieznane pomieszczenie odkryte podczas prac renowacyjno – budowlanych przy ratuszu lwóweckim”.

Aleksandra Matyja odkryła przed słuchaczami niezwykłość jednego z cenniejszych zabytków w referacie „Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lwówku Śląskim”.

Profesor Jerzy Maroń z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego referatem „Militarne znaczenie Lwówka Śląskiego w czasie wojny trzydziestoletniej” zaspokoił ciekawość wszystkich wielbicieli militarnych aspektów historii miasta.

Lokalny historyk, pan Tomasz Szota wygłosił referat „Lwóweckie epizody działań napoleońskich”, ilustrowany bogatą prezentacją znalezisk z okolicznych pól bitewnych.

Reprezentant Towarzystwa Miast Partnerskich Heidenau, pan Werner Guder opowiedział o nieistniejącym już budynku Boberhaus, jego roli w krajobrazie i historii miasta oraz znaczeniu dla kolejnych pokoleń.

Pan Henning Wätjen, przedstawiciel Heimatbund Kreis Löwenberg e. V. w referacie „Ucieczka i wysiedlenie ze Lwówka Śląskiego” poruszył trudny temat skutków II wojny światowej i wysiedlenia niemieckich mieszkańców miasta w 1945 r.

Konferencję zakończył wykład „Cicha apokalipsa – transformacja miejskiego pejzażu Lwówka Śląskiego w II poł. XX w.”, w którym historyk sztuki Dariusz Wędzina w niezwykle ciekawy sposób wyjaśnił zebranym, jakie decyzje i działania po drugiej II wojnie światowej spowodowały, że w mieście z osiemsetletnią historią zachowało się do dziś tak niewiele zabytkowych obiektów.

Spotkanie uzupełniła dwujęzyczna publikacja, zawierająca materiały konferencyjne – skrót wystąpień wszystkich prelegentów – przygotowana i wydana przez lwówecką bibliotekę. Można ją bezpłatnie otrzymać w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lwówku Śląskim.

Tekst: PiMBP,
Zdjęcia: PiMBP, infolwowek24.pl, Ewa Delinowska

Projekt pn. „Wspólna pamięć – transgraniczna historia dwóch narodów”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.