Lwów znaczy Lwówek Śląski

Szesnastotomowy „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” wydawany w Warszawie od 1880 r. pod redakcją Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego, uważany jest za drugie, po Chorographia Regni Poloniae Jana Długosza, monumentalne dzieło geografii polskiej. W słowniku  znajdujemy wiele ciekawych informacji o nazewnictwie miast naszego regionu m.in. takie miasta jak Bolesławiec, Jelenia Góra, Lubań, Legnica,  Lwówek Śląski czy Wleń występują odpowiednio pod hasłami: Bolesław, Jeleniagóra, Lubań, Lignica, Lwów czy Wleń. A więc niewiele różniących się od 1945 r. Niektóre nazwy nie były dotychczas cytowane we współczesnych opracowaniach. Nasze miasto Lwówek Śląski nazwane jest jako Lwów z dodaniem „na Szląsku pruskim” (pisownia oryginalna). Zatem warto przytoczyć treść hasła Lwów z tego słownika:

Obecne główne nazwy w powiecie podane w haśle to: Wleń, Lubomierz, Gryfów Śląski, Mirsk, Świeradów Zdrój, Przecznica, Płakowice, Niwnice, Skała. Jedynie Wleń w słowniku ma taką samą nazwę jak teraz. Autorzy słownika w spisie powiatów, pod trzema zaborami, podają dwa powiaty lwowskie. Odróżniają je poprzez dodanie: Szląsk pruski i Galicya (pisownia oryginalna). Należy dodać, że krótko po wojnie powiat lwówecki i miasto Lwówek Śląski nosiły nazwę urzędowo i potocznie jako: powiat Lwów i miasto Lwów Śląski (Rozp. MON z 21.08.1945 r. Dz.U. 1945 nr 33 poz.196). Ponoć pierwsi osadnicy ze Lwowa byli za dodaniem końcówki „ek” ze względu na wielkość naszego miasta, chociaż 33 lata starszego od Lwowa (datowana lokacja na 1250 r.). Oba miasta jednak łączy nazwa w języku łacińskim „Leopolis” i lew w herbie.

Oprac. Zdzisław Mirecki