Treść Aktu Erekcyjnego Medalionu ze Skały

Na zakończenie cyklu artykułów o ,,Skale z Medalionem” prezentujemy ,,Urkunde” (Dokument, Akt), tj. teksty aktu erekcyjnego medalionu – pomnika. Skany wykonano zaraz po wyjęciu z tuby. Z prawej strony oryginalnego aktu zamieszczono odczytany tekst zapisany czcionką Piranesi. W tłumaczeniu podano niektóre pełne imiona pozyskane z innych źródeł. Prezentujemy także kilka zdjęć aktu wykonane w podczerwieni, może ktoś zada sobie trud odczytania braków w tekście. Oryginał dokumentu przechowywany jest obecnie w zbiorach Placówki Historyczno – Muzealnej w Lwówku Śląskim i prezentowany na wystawie w lwóweckim ratuszu.

Dobrze by się stało, jakby tam na skale zawisł medalion z wizerunkiem najwybitniejszego Polaka, jakim był Papież Jan Paweł II, w setną rocznicę jego urodzin, dla chwały Karola Wojtyły i pożytku społeczeństwa Żerkowic, Skały i całego powiatu.

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Berestecki