Inwestycje realizowane w gminie Lwówek Śląski

Koniec 2017 i początek 2018 r. to planowania i realizacje wielu kluczowych inwestycji.

Trwa rewaloryzacja murów obronnych miasta Lwówek Śląski. Obecnie realizowane są roboty budowlane w Baszcie Lubańskiej (prace ogólnobudowlane), Baszcie Bolesławieckiej (demontaż pokrycia dachowego), murach obronnych od Baszty Lubańskiej w kierunku Starostwa Powiatowego (wymiana pokrycia dachowego krużganków oraz usuwanie istniejących fug). Jednocześnie trwają prace związane z wycinką i przycinką drzew przylegających do murów.

Trwają prace związane z przebudową Lwóweckiego Domu Kultury oraz oczyszczeniem dna i umocnieniem brzegów stawów w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim.

W najbliższych czasie planowany jest wybór wykonawców i przystąpienie do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z przebudową Targowiska Miejskiego w Lwówku Śląskim, Przebudową Placu Wolności – I etap (część przy Fontannie Sukienników oraz Informacji Turystycznej), Przebudowie ulic Chrobrego, Morcinka, Konopnickiej, modernizacji basenu miejskiego w Lwówku Śląskim oraz modernizacją oświetlenia na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski.

 Źródło: UGiM w Lwówku Śląskim