Plastyczne sukcesy lwóweckiej jedynki

30 września 2017 r. podczas obchodów IX Dolnośląskiego Festiwalu Dary Lasu na lwóweckim rynku odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pod hasłem Rekreacja w lesie, którego organizatorem byli: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śl., Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim oraz Nadleśnictwo Lwówek Śląski. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim: Kinga Konigsman i Jakub Kuźniarz z kl. 7 c otrzymali wyróżnienia, a uczniowie z oddziałów gimnazjalnych: Julia Chlebowicz – 2 d oraz Maciej Mruk – 2 b, zajęli trzecie miejsce.

Natomiast Anna Szyndrowska, uczennica z 3 d, klasy gimnazjalnej, odniosła kolejny sukces plastyczny. Wzięła udział w XII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Święty Jan Paweł II w oczach dziecka, którego hasłem przewodnim w tym roku było: Idźmy naprzód z nadzieją. Praca Ani została wyróżniona przez jury konkursu. Sukces naszej uczennicy jest tym większy, że nadesłano 2010 prac z 40 diecezji na całym świecie.

Ponadto pod koniec września br. odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego związanego z tematem przemocy w rodzinie pt. Przerwij Milczenie, którego organizatorem był Zespół Interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim. Konkurs jest jednym z punktów konferencji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która odbyła się w dniu 4 października br. w Pałacu Brunów, objętej patronatem honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śl., Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Głównym celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie, a także na funkcjonowanie lokalnego systemu opierającego się na współpracy instytucji działających w tym obszarze. Uczennica z naszej Szkoły Podstawowej nr 1 z klasy 7 c Magdalena Zielińska zajęła trzecie miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Więcej o sukcesach Szkoły Podstawowej nr 1 w Lwówku Śl. na stronie www: sp1lwowek.pl

Tekst: SP nr 1 w Lwówku Śląskim

Praca Anny Szyndrowskiej 

 

Praca Magdaleny Zielińskiej