PLEBISCYT – Wybierzmy najpopularniejszego dzielnicowego na Dolnym Śląsku

Właśnie dzisiaj ruszył pierwszy dolnośląski plebiscyt na najpopularniejszego dzielnicowego, który honorowym patronatem objął Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. W plebiscycie udział bierze blisko 600 dzielnicowych z terenu całego województwa. Partnerem medialnym przedsięwzięcia, które wpisuje się w program „Dzielnicowy bliżej nas”, są Gazeta Wrocławska i Telewizja Echo24. Głosowanie na dzielnicowych odbywa się za pomocą sms-ów. Część uzyskanych z nich środków zostanie przeznaczona dla rodziny poległego na służbie policjanta.

Plebiscyt ma na celu przede wszystkim wyłonienie, na podstawie głosów oddanych przez mieszkańców województwa, najpopularniejszego dzielnicowego na Dolnym Śląsku. Istotnym celem jest też popularyzacja roli dzielnicowego, jako policjanta „pierwszego kontaktu” wśród lokalnej społeczności.  

Dzielnicowy, to policjant dbający o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rejonie służbowym, do którego każdy może zwrócić się o pomoc i przekazać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wsłuchuje się on w problemy mieszkańców i inicjuje działania na rzecz ich rozwiązywania, angażując do tego również inne uprawnione podmioty i służby.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk 20 czerwca 2016 roku podpisał zarządzenie, dzięki któremu dzielnicowi m. in. nie prowadzą już dochodzeń i spraw o wykroczenia, a spędzają więcej czasu na obchodzie swojego rejonu. Przypomnieć należy, że każdy dzielnicowy ma telefon, dostęp do Internetu, skrzynkę e-mailową, a dane kontaktowe do niego z łatwością znaleźć można w aplikacji „Moja Komenda”.

Partnerem medialnym plebiscytu na najpopularniejszego dzielnicowego jest Gazeta Wrocławska oraz Telewizja Echo24. Przedsięwzięcie składa się z 2 etapów (etap I powiatowy i etap II wojewódzki). I etap rozpoczął się 15 grudnia 2017 r. i potrwa on do 8 stycznia 2018 r. II etap, do którego wejdą zwycięzcy I etapu z poszczególnych powiatów, rozpocznie się 9 stycznia 2018 r. i potrwa do 19 stycznia 2018 r.

Głosowanie odbywa się za pomocą SMS Premium. Część uzyskanych z nich środków zostanie przekazana dla rodziny poległego na służbie policjanta podkom. Mariusza Koziarskiego, za pośrednictwem „Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Zwycięzca plebiscytu, wybrany głosami mieszkańców zostanie wyróżniony przez Wojewodę Dolnośląskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Ogłoszenie wyników odbędzie się na uroczystej gali w styczniu 2018 r.

Zachęcamy do głosowania!

Wybierzmy najpopularniejszego dzielnicowego na Dolnym Śląsku. Dzielnicowego, który cieszy się wśród mieszkańców największym zaufaniem. Informacja dotycząca głosowania na stronach:

http://www.gazetawroclawska.pl/aktualnosci/a/najpopularniejszy-dzielnicowy-dolnego-slaska-zaczynamy-glosowanie,12767779/

http://www.echo24.tv/artykul/wybieramy-najlepszego-dzielnicowego-link-6867

asp. szt. Paweł Petrykowski

Zachęcamy do głosowania na dzielnicowych z powiatu lwóweckiego

Marcin Wypych, Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim (DDR.397)
SMS pod nr 72355 o treści DDR.397

Aneta Gelleta, Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim (DDR.399)
SMS pod nr 72355 o treści DDR.399

Grzegorz Skrobuk, Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim (DDR.401)
SMS pod nr 72355 o treści DDR.401

Marcin Szulecki, Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim (DDR.400)
SMS pod nr 72355 o treści DDR.400

Mateusz Werecki, Komisariat Policji w Gryfowie Śląskim (DDR.407)
SMS pod nr 72355 o treści DDR.407

Kamil Chmielewski, Posterunek Policji w Mirsku (DDR.409)
SMS pod nr 72355 o treści DDR.409

Łukasz Mrozik, Posterunek Policji w Mirsku (DDR.408)
SMS pod nr 72355 o treści DDR.408

Dariusz Bielawski, Komisariat Policji w Gryfowie Śląskim (DDR.406)
SMS pod nr 72355 o treści DDR.406

Adam Kobyłka, Komisariat Policji w Gryfowie Śląskim (DDR.403)
SMS pod nr 72355 o treści DDR.403

Wojciech Tyczkowski, Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim (DDR.398)
SMS pod nr 72355 o treści DDR.398

Jarosław Pawluk, Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim (DDR.402)
SMS pod nr 72355 o treści DDR.402

Jacek Grala, Komisariat Policji w Gryfowie Śląskim (DDR.404)
SMS pod nr 72355 o treści DDR.404

Paweł Jaworski, Komisariat Policji w Gryfowie Śląskim (DDR.405)
SMS pod nr 72355 o treści DDR.405