Seminarium dla Bibliotekarzy

11 maja 2018 r. w Sali Mieszczańskiej lwóweckiego ratusza, w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, odbyło się Seminarium dla Bibliotekarzy, zorganizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lwówku Śląskim oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele władz samorządowych, ze starostą lwóweckim Marcinem Fluderem na czele, oraz pracownicy bibliotek publicznych i szkolnych z terenu powiatu lwóweckiego. W uznaniu za promowanie czytelnictwa i książki oraz organizowanie życia kulturalnego, bibliotekarzom wręczone zostały uroczyste podziękowania i listy gratulacyjne. Podczas Seminarium z okolicznościowym wykładem pt. „Wysoka jakość usług gwarancją zadowolenia użytkownika biblioteki”, wystąpiła dr Sylwia Bielawska, dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego PWSZ AS w Wałbrzychu.

Tekst i zdjęcia: PiMBP w Lwówku Śląskim