Sukces uczennicy Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych

Wrzesień dla naszych uczniów był miesiącem pełnym nowych wyzwań. Już w początkowych tygodniach nauki Szkoła przystąpiła do wielu konkursów i akcji o zasięgu ogólnopolskim. Dzięki zaangażowaniu naszych podopiecznych oraz współpracy z nauczycielami możemy ogłosić, że uczestnicząc w Ogólnopolskim Konkursie plastyczno-Literackim „Być jak Ona” organizowanym przez Fundację Pomagania Dzieciom zajęliśmy I miejsce. Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy plastycznej i referatu dotyczącego postaci Ireny Sendler. Nagrodą główną jest wyjazd naszych uczniów na 7 dniową wycieczkę do Zakopanego!!!

Tekst i zdjęcia: SP w Półczkach Górnych