Trzecia edycja programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku

Przedstawienia teatralne, żonglerka z ogniem, tworzenie barwnych kukiełek, warsztaty fotografii, nauka robienia zdjęć dronem, komponowanie utworów, koncerty, produkcja filmów- to tylko niektóre sposoby realizacji lokalnych projektów z zakresu edukacji kulturowej w ramach programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku.

Program Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Operatorem programu BMK na DŚ został Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Program dedykowany jest edukatorom i animatorom kultury, którzy poprzez uczestniczenie w nim mogą podnieść swoje kompetencje i zrealizować pomysły na przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej. Podnoszenie kompetencji odbywa się poprzez cykl warsztatów, prowadzonych przez specjalistów z zakresu edukacji kulturowej, a także praktyków wcześniejszych działań. W warsztatach biorą udział trzyosobowe zespoły składające się z przedstawicieli sektora edukacji, kultury oraz organizacji pozarządowych, które w dalszej kolejności przystępują do wprowadzenie w życie swoich pomysłów na przedsięwzięcia kulturalne. Każdy z zespołów otrzymuje 10 tys. zł na zakup niezbędnych materiałów i usług. Może także zatrudnić instruktorów, którzy pomogą zrealizować kolejne działania warsztatowe, szkoleniowe, tym razem adresowane do uczestników przedsięwzięć, dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

W ten sposób umiejętności, kompetencje tworzenia kultury, uczestniczenia w niej w sposób twórczy, przenoszone są na osoby rozpoczynające przygodę z edukacją kulturową.

W tym roku w programie BMK na DŚ przewiduje się udział 7 trzyosobowych zespołów z całego Dolnego Śląska, które wystartują w dwuetapowym konkursie regrantingowym poprzedzonym spotkaniami informacyjnymi oraz otwartymi warsztatami z zakresu edukacji kulturowej. Cykl spotkań informacyjnych rozpoczyna się w Jaworze, następne w Oławie, Gryfowie i Kłodzku, a otwarte warsztaty zostaną przeprowadzone w Legnicy. Na spotkania zapraszamy nauczycieli, instruktorów, animatorów kultury, artystów, dziennikarzy, osoby zrzeszone w fundacjach, stowarzyszeniach, których celem statutowym jest działalność edukacyjna i kulturalna oraz wszystkich pasjonatów kultury. 

Realizacja programu jest możliwa dzięki patronatom honorowym samorządów lokalnych. Swojego godła użyczają programowi dolnośląskie miasta i powiaty.

Burmistrz Jawora Emilian Bera oraz Arkadiusz Sikora- koordynator programu Bardzo Młoda Kultura zapraszają wszystkich zainteresowanych na pierwsze spotkanie informacyjne, które odbędzie się  13 marca br., w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze.

Kolejne zaplanowane spotkania odbędą się:

  • 20 marca godz. od 11:00 do 14:00, Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 31 – Hotel „Stacja nad Kwisą”
  • 21 marca godz. od 11:00 do 14:00, Oława, Plac Zamkowy 10  – Liceum Ogólnokształcące nr 1
  • 22 marca godz. od 11:00 do 14:00, Kłodzko, ul. Wojska Polskiego 11 – I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego.

Formularz naboru zostanie zaprezentowany podczas obowiązkowego spotkania kwalifikacyjnego, które odbędzie się 11 kwietnia br., od godz. 11.00 do 14.00 w Zamku Piastowskim w Legnicy.

Aktualności dotyczące programu i spotkań informacyjnych zamieszczane są na stronie www.bardzomlodakultura.pl oraz na portalu Facebook – fun page Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku.