Wnioski o przyznanie płatności z ARiMR przez internet

W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet – za pomocą aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia jedynie w wersji papierowej, a nie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
Biura Powiatowe ARiMR będą przyjmowały te oświadczenia od 15 lutego do 14 marca 2019 r.
Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej – wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.  

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
– jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
– płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
– wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
– premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności, co w roku 2018.

Natomiast od 15 marca do 15 maja br. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW rolnicy będą składać w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus – https://ewniosek.arimr.gov.pl .

Zmiany do wniosku wysłane w aplikacji eWniosekPlus przed 15 marca 2019 r. nie będą traktowane jako wnioski /oświadczenia na rok 2019!

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2019 r. Za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2019 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt) i płatności niezwiązanej do tytoniu można składać do dnia 31 maja 2019 r.

Złożenie zmiany do wniosku po 31 maja 2019 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 10 czerwca 2019 r. Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 lub na dodanych nowych działkach referencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację. Aplikacja porównuje dane deklarowane przez rolnika z danymi referencyjnymi m.in. w zakresie maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO), jak również przeprowadza kontrolę krzyżową między danymi deklarowanymi przez innych rolników oraz inne sprawdzenia w zakresie kompletności wniosków. Aplikacja również na bieżąco wylicza powierzchnie gruntów ornych. Na bieżąco prezentowane są podpowiedzi i komunikaty dla rolnika o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku. Prawidłowo wypełniony e-wniosek zaoszczędzi rolnikowi czasu na składanie dodatkowych wyjaśnień, dokonywanie korekt, co w konsekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na wcześniejsza wypłatę płatności.

Na stronie internetowej www.arimr.gov.pl są instrukcje i wytyczne dotyczące logowania do aplikacji eWniosekPlus oraz instrukcja wypełniania wniosków za pośrednictwem tej aplikacji, a także filmy instruktażowe.

Pomoc przy wypełnaniu wniosku świadczyć będą doradcy z Powiatowych Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Zaś w Biurze Powiatowym będzie można skorzystać z pomocy technicznej, czyli z komputera z dostępem do internetowej aplikacji eWniosekPlus.

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w stosunku do roku 2018
– W zakresie dywersyfikacji upraw Od 2019 r. przy wyliczaniu udziału upraw w gospodarstwie uwzględniane będą te uprawy, które prowadzone będą w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek.
– W zakresie utrzymania obszarów proekologicznych
– Wprowadzono nowy element EFA1a – grunty ugorowane z roślinami miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar). Za obszary proekologiczne uznaje się grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, na które w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września danego roku nie jest prowadzona produkcja rolna.
– Usunięto EFA13 – obszary zalesione po 2008 r. Od roku 2019 obszary zalesione po roku 2008 w ramach PROW 2007-2013 (zalesienia na gruntach rolnych) i PROW 2014-2020, które kwalifikowały się (zapewniły rolnikowi prawo) do jednolitej płatności obszarowej w 2008 r., nie będą już uznawane za obszary proekologiczne.
– Obszary ONW w Polsce od roku 2019 Jedną z najistotniejszych zmian w płatnościach w 2019 roku w stosunku do poprzedniego roku dotyczy płatności ONW i zmiany obszarów ONW. W związku z dostosowaniem przepisów krajowych do przepisów UE w 2019 roku przeprowadzono nową delimitację stref ONW, w wyniku której nastąpiły zmiany w zakresie stref ONW.

W powiecie lwóweckim następujące obręby ewidencyjne zostały zakwalifikowane do płatności ONW:

Nazwa gminy Kod obrębu Nazwa obrębu Typ ONW
Gryfów Śląski 021201_4.0001 Gryfów Śląski 1 ONW_7
Gryfów Śląski 021201_4.0002 Gryfów Śląski 2 ONW_7
Gryfów Śląski 021201_4.0003 Gryfów Śląski 3 ONW_7
Gryfów Śląski 021201_5.0001 KRZEWIE WIELKIE ONW_7
Gryfów Śląski 021201_5.0002 MŁYŃSKO ONW_8
Gryfów Śląski 021201_5.0003 PROSZÓWKA ONW_8
Gryfów Śląski 021201_5.0004 RZĄSINY ONW_8
Gryfów Śląski 021201_5.0005 UBOCZE ONW_7
Gryfów Śląski 021201_5.0006 WIEŻA ONW_7
Gryfów Śląski 021201_5.0007 WOLBROMÓW ONW_7
Lubomierz 021202_4.0001 Lubomierz 1 ONW_8
Lubomierz 021202_4.0002 Lubomierz 2 ONW_8
Lubomierz 021202_5.0001 CHMIELEŃ ONW_8
Lubomierz 021202_5.0002 GOLEJÓW ONW_8
Lubomierz 021202_5.0003 JANICE ONW_8
Lubomierz 021202_5.0004 MACIEJOWIEC ONW_8
Lubomierz 021202_5.0005 MILĘCICE ONW_8
Lubomierz 021202_5.0006 OLESZNA PODGÓRSKA ONW_8
Lubomierz 021202_5.0007 PASIECZNIK ONW_8
Lubomierz 021202_5.0008 PŁAWNA ONW_8
Lubomierz 021202_5.0009 POKRZYWNIK ONW_8
Lubomierz 021202_5.0010 POPIELÓWEK ONW_8
Lubomierz 021202_5.0011 RADONIÓW ONW_8
Lubomierz 021202_5.0012 WOJCIECHÓW ONW_8
Lwówek Śląski 021203_5.0002 BRUNÓW ONW_7
Lwówek Śląski 021203_5.0009 GRADÓWEK ONW_7
Lwówek Śląski 021203_5.0010 KOTLISKA ONW_7
Lwówek Śląski 021203_5.0012 NAGÓRZE ONW_8
Lwówek Śląski 021203_5.0017 PŁÓCZKI GÓRNE ONW_7
Lwówek Śląski 021203_5.0019 RADOMIŁOWICE ONW_7
Lwówek Śląski 021203_5.0027 WŁODZICE WIELKIE ONW_7
Mirsk 021204_4.0001 Mirsk 1 ONW_8
Mirsk 021204_4.0002 Mirsk 2 ONW_8
Mirsk 021204_4.0003 Mirsk 3 ONW_8
Mirsk 021204_5.0001 BRZEZINIEC ONW_8
Mirsk 021204_5.0002 GAJÓWKA ONW_8
Mirsk 021204_5.0003 GIERCZYN ONW_8
Mirsk 021204_5.0004 GRUDZA ONW_8
Mirsk 021204_5.0005 IZERA ONW_9
Mirsk 021204_5.0006 KAMIEŃ ONW_8
Mirsk 021204_5.0007 KŁOPOTNICA ONW_8
Mirsk 021204_5.0008 KOTLINA ONW_9
Mirsk 021204_5.0009 KROBICA ONW_8
Mirsk 021204_5.0010 KWIECISZOWICE ONW_8
Mirsk 021204_5.0011 MLĄDZ ONW_8
Mirsk 021204_5.0012 MROCZKOWICE ONW_8
Mirsk 021204_5.0013 ORŁOWICE ONW_8
Mirsk 021204_5.0014 PROSZOWA ONW_9
Mirsk 021204_5.0015 PRZECZNICA ONW_9
Mirsk 021204_5.0016 RĘBISZÓW ONW_8
Mirsk 021204_5.0017 GIEBUŁTÓW ONW_8
Mirsk 021204_5.0018 KARŁOWIEC ONW_8
Wleń 021205_4.0001 Wleń 1 ONW_7
Wleń 021205_4.0002 Wleń 2 ONW_7
Wleń 021205_5.0001 BEŁCZYNA ONW_7
Wleń 021205_5.0002 BYSTRZYCA ONW_5
Wleń 021205_5.0003 KLECZA ONW_8
Wleń 021205_5.0004 ŁUPKI ONW_7
Wleń 021205_5.0005 MARCZÓW ONW_7
Wleń 021205_5.0006 MODRZEWIE ONW_7
Wleń 021205_5.0007 NIELESTNO ONW_7
Wleń 021205_5.0008 PILCHOWICE ONW_7
Wleń 021205_5.0009 PRZEŹDZIEDZA ONW_7
Wleń 021205_5.0010 RADOMICE ONW_8
Wleń 021205_5.0011 STRZYŻOWIEC ONW_7
Wleń 021205_5.0012 TARCZYN ONW_8
Typ ONW OPIS
ONW_5 ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa I
ONW_6 ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa II
ONW_7 ONW typ specyficzny strefa I (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo- turystycznych)
ONW_8 ONW typ specyficzny strefa II (podgórskie)
ONW_9 ONW typ górski
ONW_10 ONW płatność przejściowa (dawna nizinna I)
ONW_10a ONW płatność przejściowa (dawna nizinna II)

Biuro Powiatowe ARiMR w Lwówku Śląskim zs. w Uboczu