Redakcja

Stopka redakcyjna.

Kurier Lwówecki
Wydawca: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim
Zespół redakcyjny: Aleksandra Szymanowicz Bogdan, Weronika Wojno, Joanna Kret, Tomasz Przybyło.
Redakcja serwisu www: Mariusz Zieliński

Redaktor naczelna: Elżbieta Zienowicz

Skład i foto edycja: Weronika Wojno

Adres redakcji
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,
Plac Wolności 1,
59-600 Lwówek Śląski
Tel. +48 75 647 79 12
redakcja@kurierlwowecki.pl

www.kurierlwowecki.pl

Nakład: 400 egz. Druk: Chroma Żary

Korekta: SAR Della

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń, nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i przeredagowania treści ogłoszeń i artykułów, bądź odmowę ich publikacji.