Współzawodnictwo Sportowe Szkół Dolnego Śląska w roku szkolnym 2017/2018

Dnia 30 sierpnia br. na posiedzeniu Zarządu Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk” we Wrocławiu zatwierdzono wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół i Powiatów Dolnego Śląska w roku szkolnym 2017/2018. Do klasyfikacji szkół zaliczanych było 10 najlepszych wyników osiągniętych przez reprezentacje danej szkoły na zawodach od szczebla gminnego do finału dolnośląskiego. We współzawodnictwie na najlepszy powiat brane były pod uwagę wszystkie wyniki osiągnięte przez szkoły danego powiatu w zawodach od szczebla ponadpowiatowego. Natomiast we współzawodnictwie na najbardziej usportowiony powiat sumowane były wszystkie wyniki osiągnięte przez szkoły powiatu w zawodach już od szczebla gminy, a wynik dzielony był przez ilość uczniów w szkołach danego powiatu.

Gratulacje dla wszystkich szkół, które znalazły się w tym zestawieniu i tym, które zajęły czołowe miejsca, ale i tym, którzy choć raz wzięli udział w naszych imprezach sportowych. Tych ostatnich namawiamy do zintensyfikowania swojego udziału w roku szkolnym 2018/2019.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do udziału prawie 130.000 młodych dolnoślązaków w imprezach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy (ponad 100.000 w zawodach na szczeblu gminy/powiatu i prawie 30.000 na szczeblu ponadpowiatowym.

Oficjalne ogłoszenie wyników Współzawodnictwa połączone z wręczeniem nagród 10 najlepszym szkołom w każdej kategorii tradycyjnie podczas Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019  na Dolnym Śląsku, które odbędzie się 10 października 2018 roku w Olszynie (koło Lubania).

Klasyfikacja szkół Powiatu Lwóweckiego:

Igrzyska Dzieci Szkolnej (554 szkoły startujące we współzawodnictwie) – klasy I-VI

3 miejsce – SP 2 Lwówek Śląski   1270 pkt
63 miejsce – SP Mirsk   859 pkt
93 miejsce – SP Wleń   804 pkt
107 miejsce – SP 3 Lwówek Śląski   785 pkt
116 miejsce – SP 1 Gryfów Śląski   775 pkt
155 miejsce – SP Rząsiny   736 pkt
178 miejsce – SP Płóczki Górne   723 pkt
199 miejsce – SP Niwnice   715 pkt
392 miejsce – SP 1 Lwówek Śląski   304 pkt
414 miejsce – SP Rębiszów   280 pkt
416 miejsce – SP Lubomierz   276 pkt
426 miejsce – SP Giebułtów   240 pkt
462 miejsce – SP Ubocze   198 pkt
464 miejsce – SP Pławna   195 pkt

Igrzyska Młodzieży Szkolnej (496 szkół startujących we współzawodnictwie) – klasy VII-VIII i III Gimnazjum

4 miejsce – SP 1 Lwówek Śląski   1340 pkt
72 miejsce – SP Mirsk   807 pkt
94 miejsce – GIM Gryfów Śląski   783 pkt
123 miejsce – SP 2 Lwówek Śląski   744 pkt
143 miejsce – SP 1 Gryfów Śląski   723 pkt
156 miejsce – GIM Wleń   694 pkt
302 miejsce – GIM Lubomierz   281 pkt
325 miejsce – SP 3 Lwówek Śląski   232 pkt
353 miejsce – SP Rząsiny   208 pkt
414 miejsce – SP Pławna   134 pkt
415 miejsce – SP Giebułtów   134 pkt
420 miejsce – SP Ubocze   132pkt
470 miejsce – ZSOW Lwówek Śląski   71 pkt
482 miejsce – Niep. GIM Lwówek Śląski   68 pkt
483 miejsce – Pry. GIM Lwówek Śląski   68 pkt

Licealiada Młodzieży Szkolnej (187 szkół startujących we współzawodnictwie) – szkoły ponadgimnazjalne

42 miejsce – ZSE-T Rakowice Wielkie   870 pkt
56 miejsce – ZSL-G Mirsk   829 pkt
73 miejsce – ZSOiZ Lwówek Śląski   781 pkt
106 miejsce – ZS Lubomierz   720 pkt
134 miejsce – ZSOiZ Gryfów Śląski   525 pkt

Współzawodnictwo Sportowe Powiatów w roku szkolnym 2017/2018
(30 powiatów) – 13 miejsce Powiat Lwówecki

Współczynnik Usportowienia Powiatów w roku szkolnym 2017/2018
(30 powiatów) – 3 miejsce Powiat Lwówecki

G. Połaczewski