Gala SKO z udziałem nauczycielek z Płóczek Górnych

W piątek, 20 października 2017 r. w Krakowie w Muzeum Narodowym odbyła się uroczysta Gala Nauczycieli – opiekunów SKO, którzy zostali nagrodzeni w Konkursie dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności z okazji DEN w edycji 2016/2017. W uroczystości wzięły udział opiekunki SKO działającego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych, Agnieszka Moskwa i Teresa Moskwa, dyrektor szkoły Wioletta Ziemba oraz dyrektor Banku PKO BP Grażyna Suchecka. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych w roku szkolnym 2016/2017 zdobyła II miejsce w etapie regionalnym Konkursu Szkolnych Kas Oszczędności. Sukcesy odnosił również Szkolny Blog SKO – w listopadzie otrzymał nagrodę główną w postaci laptopa i tytuł Blog Miesiąca natomiast w maju wyróżnienie. Dla Opiekunek SKO była to szczególna Gala,  gdyż z  rąk Wiceprezesa Zarządu pana Jana Emeryka Rościszewskiego i pani Małgorzaty  Kocoń – Dyrektora Biura Młodego Klienta PKO BP otrzymały Brązowe Odznaki za całokształt pracy w SKO. Uroczystość prowadził znany prezenter Artur Orzech. Po części oficjalnej odbył się wykład z historii sztuki na temat obrazu Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem” oraz zwiedzanie Muzeum Narodowego, natomiast w sobotę panie podziwiły uroki Krakowskiej Starówki.

Tekst i foto: SP Płóczki Górne