Otwarcie wystawy „Harcerskie kartki okolicznościowe” w lwóweckim ratuszu

W sieni lwóweckiego ratusza w poniedziałek 6 marca br. otwarto wystawę „Harcerskie kartki okolicznościowe”. Na wystawie zaprezentowano ponad 400 harcerskich kartek pocztowych i okolicznościowych pochodzących ze zbiorów hm. Bolesława Kowalskiego z Lwówka Śląskiego

Organizatorami wystawy byli Krąg Instruktorski „AGAT” w Lwówku Śląskim, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim i Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim.

Wystawę otworzyła Elżbieta Zienowicz, Dyrektor PiMBP w Lwówku Śląskim. Dyrektor lwóweckiej Biblioteki Publicznej powiedziała, że jest to pierwsza o tej tematyce wystawa, prezentowana w powiecie lwóweckim. Następnie Elżbieta Zienowicz przywitała zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy i miasta Lwówek Śląski, a zwłaszcza druha harcmistrza Bolesław Kowalskiego, który od 70 lat jest związany z harcerstwem, a szczególnie z lwóweckim harcerstwem.

Harcmistrz Bolesław Kowalski, który przez wiele lat był Komendantem Hufca ZHP w Lwówku Śląskim, opowiedział o swojej pasji związanej ze zbieraniem kart pocztowych i okolicznościowych o tematyce harcerskiej. Od wielu lat Bolesław Kowalski wspólnie z liczną rodziną, która przez lata działa w Związku Harcerstwa Polskiego, zbiera harcerskie karty m.in. wydawane z okazji licznych imprez, zlot i obozów harcerskich, w których uczestniczył z lwóweckich harcerzami, zakupione w internecie oraz otrzymane od zaprzyjaźnionych harcerzy. Wśród prezentowanych kart znajdują się pocztówki od najstarszych z 1935 roku z pierwszego zlotu polskiego harcerstwa po współczesne kartki trójwymiarowe. Kartki pochodzą z imprez oraz uroczystości z różnych regionów Polski i nawet Europy. Na wystawie można również zobaczyć ciekawe stemple pocztowe związane z harcerstwem, także ze zbiorów Bolesława Kowalskiego.

Na wystawieni obecni byli instruktorzy harcerstwa z Kręgu Instruktorskiego „AGAT” w Lwówku Śląskim, m.in. hm. Bolesław Kowalski, hm. Barbara Kowalska, hm. Zygmunt Wesołowski, hm. Halina Pender, Tadeusz Dzieżyc, Dyrektor Lwóweckiego Ośrodka Kultury, harcerze i drużynowi m.in. Magdalena Delinowska, Izabela Kopeć, Dorota Kowalska, Magdalena Kowalska, Katarzyna Ługowska, Maciej Szczerepa, działający w dawnym Hufcu ZHP Lwówek Śląski, harcerze z 45 Drużyny Harcerskiej „Watra” z Lwówka Śląskiego, sympatycy harcerstwa oraz mieszkańcy miasta i gminy Lwówek Śląski.

Zuchy i harcerze z lwóweckiej 45 DH „Watra” ze swoją drużynową Kają Kowalską śpiewali piosenki harcerskie i turystyczne oraz prezentowali zdjęcia, przedstawiające 2 lata działalności swojej drużyny.

Otwarcie tej wystawy nagrywali reporterzy z Telewizji Łużyce z Bolesławca, którym druh harcmistrz Bolesław Kowalski, Dyrektor PiMBP w Lwówku Śląskim Elżbieta Zienowicz i druhna drużynowa Kaja Kowalska udzielili wywiadów. Relację telewizyjną będzie można niedługo zobaczyć na antenie TV Łużyce, emitującej swój program w Telewizji Kablowej w Lwówku Śląskim i na stronie internetowej www.luzyce.info

 

Tomasz Przybyło

Foto Dariusz Kowalski