Wystawa „Model idealnego miasta dolnośląskiego – XVIII wiek”

20 czerwca 2017 r. w Placówce Historyczno-Muzealnej w Lwówku Śląskim odbyło się otwarcie wystawy „Model idealnego miasta dolnośląskiego – XVIII wiek”, której autorem jest Zbigniew Skop (1955) – z urodzenia bolesławianin, od niemal czterdziestu lat mieszkający w Jeleniej Górze. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalista od konstrukcji budowlanych, całe zawodowe życie związany z budownictwem. W wolnych chwilach oddający się swojej pasji – zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy o historii architektury, urbanistyki, szczególnie śląskich ośrodków miejskich.

Owa pasja zaowocowała pomysłem zbudowania własnego miasta. W połowie lat 80. Zbigniew Skop rozpoczął projektowanie makiety, sporządzanie szkiców domów i innej zabudowy, rozpoczął także wykonywanie modeli pojedynczych budynków. Jego wyimaginowane miasto miało stylowo odpowiadać połowie XVIII w. Do 1997 roku powstawały fragmenty miasta, tworzone w skali 1:400. Intensywne prace nad scalaniem obiektu zaczęły się w 2012 roku. Makieta miasta i otaczający go teren osiągnęły ostateczną wielkość ok. 4 m długości i ok. 3 m szerokości. Wszystkie elementy, budowle, fragmenty terenu, przyrody są stworzone niezwykle skrupulatnie i precyzyjnie: dachówki na budynkach, ozdobna kamieniarka, okna, kominy, bramy, schody, bruk na ulicach itp. W efekcie powstało rozbudowane miasto nad rzeką, na niewielkich wzniesieniach, otoczone podwójnym pierścieniem murów obronnych. Widzimy wspaniałe budowle jak kościoły, zamki, pałace, ratusz, ale też kamieniczki, pojedyncze budynki mieszkalne i gospodarcze oraz studnie, fontanny, szubienice, a także pomniki, nagrobki. Wszystko to wśród zaplanowanej sieci ulic.

Autor poświęcił budowie wymyślonego przez siebie miasta ponad 40.000 godzin pracy (nie licząc prac koncepcyjnych, projektowania i wykonywania rysunków). Stworzył dzieło jedyne w swoim rodzaju, jedno z największych dzieł tego typu w Polsce.

Makieta prezentowana była publiczności po raz pierwszy w 2016 r. w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze.

W lwóweckim ratuszu będzie można ją oglądać w terminie 20.06-30.09.2017 r.

Tekst: Aleksandra Szymanowicz-Bogdan, zdjęcia: PiMBP, infolwowek24.pl